#NOWOŚCI:

! KOMUNIKAT PUBLICZNY !

Szanowni Goście,

w związku z zaistnieniem nadzwyczajnych i niemożliwych do przewidzenia okoliczności w postaci pojawienia się koronawirusa: SARS CoV-2, informujemy, że Obiekt Baltic Palace na bieżąco monitoruje właściwe komunikaty Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego i na tej podstawie podejmujemy wszelkie niezbędne decyzje.

Odwołanie imprez masowych, ani poczucie zagrożenia Gościa nie są podstawą do ubiegania się o anulację rezerwacji i zwrot kosztów – dotyczy ofert bezzwrotnych.

Jednakże, aby wyjść naprzeciw potrzebom naszych Gości, w przypadku chęci anulacji, doradzamy przeniesienie rezerwacji na inny termin z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem (warunek konieczny) przed planowanym przyjazdem z zastrzeżeniem poniższych warunków:


1. Przeniesienie rezerwacji może być dokonane po uprzednim kontakcie z Recepcją Główną pod numerem telefonu: + 48 91 384 93 00 oraz
równoczesny kontakt mailowy: booking@baltic- palace.com

2. Pierwsze przeniesienie terminu rezerwacji związane jest z dostępnością pokoi w nowym, wnioskowanym terminie i jest BEZPŁATNE,

3. Drugie przeniesienie terminu rezerwacji związane jest z dostępnością pokoi w kolejnym terminie i jest płatne dodatkowo w wysokości: 100,00 PLN Brutto,

4. Przeniesienie terminu rezerwacji zostało ograniczone do 2 razy i nie ma możliwości  zwiększenia tej liczby – w przypadku niewykorzystania Pobytu nie dokonamy zwrotu wpłaconych kwot,

5. Potwierdzona zmiana terminu obowiązuje tylko i wyłącznie po wpłacie należności za przeniesienie terminu na podstawie Faktury PROFORMA w terminie maksymalnie do 48h od daty wysłania przez nas Faktury drogą mailową (dotyczy tylko Punktu 3),

6. Obiekt Baltic Palace zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany obowiązujących cen rezerwacji, w przypadku, kiedy rezerwacja po zmianie terminu będzie  wyższa kwotowo, niż rezerwacja dokonana pierwotnie (Przykład: Gość dokonał rezerwacji w Sezonie Niskim, a chciałby zmienić   
termin przyjazdu na Sezon Wysoki – wtedy obowiązuje dodatkowa opłata wynikająca z różnicy cen jednostkowych w danym Sezonie)
,

7. Po dokonaniu zmiany terminu na nowy, nie obowiązują już warunki anulacji z rezerwacji pierwotnej – dotyczy: Oferta Zwrotna czyli Standard Rate.
W przypadku dodatkowych pytań służymy pomocą.

                                                                                           Z wyrazami Szacunku

                                                                                                               Baltic Palace