#NOWOŚCI:

! UWAGA ! ! ATTENTION ! ! ACHTUNG !

PL:

Pobierowo, 14.03.2020

Z UWAGI NA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
Z DNIA 12.03.2020

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego:

OBIEKT BALTIC PALACE JEST NIECZYNNY DO ODWOŁANIA !
O DALSZYCH CZYNNOŚCIACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ PAŃSTWA NA BIEŻĄCO.

ENG:

Pobierowo, 14.03.2020

WITH REMARKS ON THE REGULATION THE MINISTER OF HEALTH OF 12/03/2020

on the announcement of an epidemic emergency in the territory of the Republic of Poland:  
STAY IN BALTIC PALACE HAS BEEN TEMPORARY CANCELED !
WE WILL INFORM YOU ABOUT FURTHER ACTIONS ASAP.

DE:

Pobierowo, 14.03.2020

ANMERKUNG ZUR VERORDNUNG DES GESUNDHEITSMINISTERS VOM 12.03.2020

über die Ankündigung eines epidemischen Notfalls im Hoheitsgebiet der Republik Polen:

DER AUFENHALT IN BALTIC PALACE WURDE VORÜBERGEHEND ABGESAGT !
WIR WERDEN SIE
ÜBER WEITERE MASSNAHMEN INFORMIEREN.